De jeugdhulp van tegenwoordig

Jeugdhulp wordt sinds enkele jaren op een andere manier benaderd dan in de jaren daaraan voorafgaand het geval was. In 2015 werd ervoor gekozen om de uitvoering van de zorg aan de jeugd bij de Nederlandse gemeentes onder te brengen. De insteek is om de zorg dichterbij te krijgen zodat er, onder andere, meer gebruik kan worden gemaakt van eigen kracht, tijdig aanbod van zorg en effectievere en efficiƫntere samenwerking tussen verschillende betrokken partijen.
Gemeentes hebben hierdoor een fors takenpakket erbij gekregen en het wordt nu zichtbaar dat de jeugdzorg in Nederland nog echt een transitie moet ondergaan. Dit is deels goed nieuws, want het betekent dat oude gevestigde ordes in de jeugdzorg onder de loep worden genomen. In de komende jaren wordt de samenwerking tussen de zorguitvoerders, de jeugd en het gezin en de kostenverantwoordelijke gemeentes daarom hopelijk verder ontwikkeld.
Wij zien in onze regio meer keuzevrijheid voor zorg ontstaan aan de kant van de gezinnen. Dat is een welkome ontwikkeling.
Aan de kant van de uitvoering lopen wij tegelijkertijd tegen de groter wordende grenzen van de gemeentes aan, deze ontwikkeling is niet altijd even werkbaar voor ons. Ook zijn de verschillen tussen de gemeentes in onze regio groot op het gebied van zorgaanbod en samenwerking tussen gemeentes en de zorgaanbieder.
Concreet betekent het dat je zomaar bij een gemeente minder zorg krijgt toegewezen, omdat zij andere regels hanteren dan de buurgemeente.

PMKT voor mijn kind biedt een vorm van zorg welke in vergelijking met andere zorgvormen op het gebied van effect/tijdsinvestering hoog scoort. Dit leiden we af aan de feedback die we krijgen, vaak vooral van gezinnen die in langdurige zorgtrajecten zijn beland.

PMKT als vakgebied moet zich verder ontwikkelen, om de effecten inzichtelijk te maken. Er wordt door verschillende partijen hard gewerkt aan deze ontwikkelingen. Daarvoor worden bijvoorbeeld onderzoeken uitgevoerd en wordt er een beroep gedaan op het verkrijgen van feedback. Als u mee wil doen aan zulke onderzoeken, dan kan dat (graag zelfs!). Zie bijvoorbeeld deze link

Op dit moment heeft de transitie van de jeugdzorg nog zeker niet overal de juiste vorm gekregen en is er veel discussie over de toekomst. Ook wordt duidelijk dat er inhoudelijk, kwalitatief en organisatorisch nog veel te halen valt. PMKT voor mijn kind gelooft dat het bieden van specialistische zorg een van de mogelijkheden is om de zorg overzichtelijk te houden. Ons specialisme zorgt ervoor dat er geen noodzaak is voor kostbare onderzoeken en dure managementlagen in de bedrijfsvoering. Het zorgt er ook voor dat wij weten wat we doen op het gebied van onze uit te voeren therapie. We kunnen ons er namelijk volledig op richten.