Voor welke kinderen is PMKT/PMT therapie geschikt?

Met PMKT/PMT kindertherapie zal je kind weer gaan groeien.
Van problemen die ontstaan zijn vanuit culturele problematiek tot problemen bij kinderen die niet meer thuis wonen, maar ook voor het kind dat ogenschijnlijk alles mee heeft en toch in de problemen komt, is de therapie geschikt.

De Therapie in de praktijk:
Psychomotorische kindertherapie is een combinatie van bewegingstherapie en cognitieve therapie, die geschikt is voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling.

Een voorbeeld:

Kinderen die kampen met angst en/of gevoelens van onzekerheid zijn soms geneigd om “over zich heen te laten lopen door anderen” (dit is een voorbeeld, het gedrag geldt niet voor ieder kind met dit probleem). In een poging erbij te horen kunnen deze kinderen dan over hun eigen grenzen (laten) gaan. De therapeut maakt dit met behulp van beweging en spelvorm inzichtelijk zodat het kind kan leren om de eigen grens te ervaren, te bewaken en eventueel bij te stellen.

Welke werkvorm wordt hierbij gebruikt? Je grootste bezit!
Een voorbeeld van een bijpassende oefening is het kind op een mat te laten staan en deze de mat te laten “verdedigen als je grootste bezit”. Kinderen die moeite hebben met het op een handige manier grenzen stellen (dat kan ook betekenen dat een kind met ongepast geweld de verdediging aangaat) worden bij dit soort oefeningen direct op de proef gesteld, want:
– Hoe zeg je nou eigenlijk dat je iets niet wil?
– Hoe gedraag je je als je iets niet wil?
– Is het me uiteindelijk gelukt om aan te geven wat mijn wensen zijn?
De therapeut kan hier na en tijdens de oefening met het kind over in gesprek gaan, of kan er ook voor kiezen om het inzicht niet te ondersteunen met verbale uitleg. Dit is afhankelijk van de inschatting van de therapeut. De opties “eigen inzicht opdoen” of “helpen met begrijpen wat er gebeurt” worden dan bewust gekozen. Er is vaak met dit soort oefeningen niet een eenduidige werkwijze die uitgevoerd wordt door de therapeut, het is maatwerk en daarmee afgestemd op het kind.
Dit soort oefeningen vinden overigens vaak pas verderop in de therapie plaats, er is in de eerste plaats altijd zoveel mogelijk sprake van een veilige leeromgeving. Deze veiligheid heeft de hoogste prioriteit.


Kinderen uiten hun problemen vaak in hun gedrag en/of beweging. Opvallend gedrag of opvallende bewegingen kunnen daarom een teken zijn dat het kind gebaat is bij hulp. Ditzelfde gedrag en het lezen, analyseren en bewerken ervan vormt de basis van de psychomotorische therapie. 

Herken je je kind in het onderstaande?

Sociaal-emotionele problemen:

 • Agressief of teruggetrokken gedrag
 • Moeilijk contact maken en/of onderhouden
 • (faal) angst
 • Gespannenheid
 • Negatief zelfbeeld
 • Affect-regulatieproblemen (moeite met het beheersen van emoties)

Cognitieve problemen:

 • Aandachts-/motivatieproblemen
 • Planningsproblemen
 • Impulsiviteit
 • informatieverwerkingsproblemen

Beweging:

 • Problemen met motorische basisvaardigheden
 • Onhandig, houterig bewegen
 • Overbeweeglijkheid
 • Passiviteit
 • Gespannen manier van bewegen

Sommige gedragskenmerken kunnen uitingen zijn van dieper gelegen problemen zoals:

 • Een stoornis (ADHD, ASS en aanverwante diagnoses, hechtingsproblematiek, e.d.)
 • Een belemmering als gevolg van een trauma, zoals verlies, ziekte, echtscheiding of seksueel misbruik.

Deze dieper gelegen problemen zijn geschikt voor behandeling door middel van onze therapie.
Soms geven de analyses en behandelresultaten aanleiding tot een verzoek voor samenwerking met een kinderpsycholoog, orthopedagoog, (jeugd)arts of andere beroepsgroep. We zullen in overleg met belangrijke betrokkenen (door)verwijzen waar nodig.


De activiteiten vinden plaats op onze locatie in Geldrop, in overleg kan dat ook in een gymzaal of een andere geschikte ruimte. De locatie en verdere hulpmiddelen worden door de praktijk verzorgd.
Wij behandelen kinderen die op regulier basisonderwijs les hebben, maar  ook kinderen die in een meer complexe situatie opgroeien en bijvoorbeeld op speciaal basisonderwijs les krijgen.

Dankzij onze ruime ervaring kunnen wij goed overweg met de posities waarin kinderen zich kunnen bevinden. We verplaatsen ons in hun belevingswereld en van daaruit gaan we samen op zoek; naar wat het kind kan helpen om te groeien.

Mocht je alsnog vragen hebben na het lezen van de informatie op deze website, neem dan gerust contact op via onderstaand telefoonnummer met de praktijk

Hartelijke groet,
Anne de Man- van den Groenendaal