Privacy

Hoe gaan wij om met je privacy?

Van iedereen die bij ons in behandeling is verzamelen wij gegevens.
Welke gegevens verzamelen we, wat doen we daarmee en hoe lang bewaren we ze? Hierover willen we duidelijk zijn. Op deze pagina vind je alle informatie die hiervoor van belang is.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

PMKT voor mijn kind verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam kind, ouders en/of verzorgers
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Medicatiegebruik
 • Huisarts-, Specialist-, Verwijzer gegevens
 • Diagnoses
 • Therapieaantekeningen
 • Schoolgegevens: Adresgegevens/Leerkracht/Groep

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

PMKT voor mijn kind verwerkt gegevens die nodig zijn voor de behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen, jonger dan 16 jaar, vragen we om toestemming van de ouders en/of verzorgers.

Waarom we gegevens nodig hebben

• Om jou of anderen te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Voor het afhandelen van betalingen
• Voor een correcte uitvoering van onze therapie, zoals deze is vastgelegd in de kwaliteitseisen van de geldende vakverenigingen en de beroepseisen

Hoe lang we gegevens bewaren

Psychomotorische Kindertherapie valt onder een “geneeskundige behandeling” waardoor wij ons dienen te houden aan de daarin opgenomen bewaartermijnen.

Wij hanteren als gevolg van de wettelijke bewaartermijn, de volgende periode:

 • maximaal 20 jaar na einde therapie, of zoveel korter of langer als nodig is volgens de huidige regelgeving (Wet WGBO)

Delen met anderen

PMKT voor mijn kind deelt gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Informatie over de verwerking staat vermeld in ons verwerkingsregister, dit is indien nodig toegankelijk voor de Autoriteit Persoonsgegevens. PMKT voor mijn kind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen van websitebezoek en downloads

Cookies: PMKT voor mijn kind gebruikt enkel analytische cookies op haar webpagina. Onze cookies vallen buiten de verplichting voor het vragen van toestemming waardoor je er ook geen toestemming voor hoeft te geven. De regels rondom cookies vind je hier.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De werking van onze website zal door het weigeren van cookies geen veranderingen ondervinden in het gebruik of de zichtbaarheid ervan.

Downloads: Tijdens het downloaden van met jou gedeelde documenten wordt het ip-adres waarmee je de download uitvoert, opgeslagen in ons systeem, of door ons opgevraagd.
Dit ip-adres gebruiken wij op de volgende momenten:
– Je hebt te vaak een verkeerd wachtwoord ingevoerd, waardoor je ip-adres is geblokkeerd. Wij hebben dan je ip-adres nodig om de blokkade weer op te heffen, of om je ip-adres als veilig aan te merken in ons systeem, waardoor je niet meer wordt geblokkeerd.
– Om te achterhalen of het document door iemand anders dan jijzelf werd gedownload.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens sturen naar administratie@pmktvoormijnkind.nl
Bij deze verzoeken zal PMKT voor mijn kind zich houden aan de geldende wetten en regels. Wij hanteren hierbij de beroepscode van de therapie die hier is in te zien.
U heeft recht op inzage in het dossier, daarvoor kunt u met ons een afspraak maken, zodat u de digitale versie kunt inzien. Delen die op uw verzoek geprint dienen te worden en waar wij bij wet ook toe verplicht zijn om deze te verstrekken aan u, zijn tegen een kostendekkende vergoeding te verkrijgen.
PMKT voor mijn kind zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.
Je rechten kun je altijd inzien via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage

Beveiliging

PMKT voor mijn kind neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om deze reden zal PMKT voor mijn kind geen documenten versturen via onbeveiligde verbindingen of onbeveiligde email.
Wij sturen documenten via een downloadlink met een bijbehorend wachtwoord. Zonder dit wachtwoord kun je het document niet downloaden.

Disclaimer: Vanaf het moment dat je door middel van een door ons gegenereerde downloadlink (altijd beginnend met https://pmktvoormijnkind.nl), via briefpost of door overhandiging in het bezit komt van een document waarin persoonlijke gegevens staan vermeld, ben je zelf verantwoordelijk voor dit document. Dat houdt in dat vanaf het moment dat je het document bezit, zowel digitaal als op papier, PMKT voor mijn kind niet aansprakelijk is te stellen voor misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan.

Indien je op een andere wijze in bezit wil komen van documenten met privacygevoelige informatie, dan is dat mogelijk door een verzoek in te dienen via administratie@pmktvoormijnkind.nl
Je hebt naast het downloaden van bestanden de mogelijkheid om de documenten persoonlijk af te halen op ons kantoor. Ook hiervoor dien je dan te ondertekenen dat je zelf vanaf dat moment verantwoordelijk bent voor de verspreiding van het document.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@pmktvoormijnkind.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met PMKT voor mijn kind, kun je ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Heuvel 24

Postcode en plaats: 5664 HL Geldrop

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 85051209

Telefoonnummer: 0641891588

E-mailadres: administratie@pmktvoormijnkind.nl