PMKT voor mijn Kind (Centrum voor Kind en Gezin)

In Centrum voor Kind en Gezin staat de directe zorg voor uw kind centraal

De jeugdhulp van tegenwoordig

Jeugdhulp staat in de huidige tijd onder druk.

De oorzaken: zeer langdurige trajecten (jaren), lange onderzoeksperiodes zonder behandeling (maanden) en als gevolg daarvan weinig tot geen zichtbare verandering.

Welkom bij PMKT voor mijn kind, wij gaan direct aan de slag met therapie. Hiermee willen wij de jeugdzorg beschikbaar houden voor iedereen, wij werken doelgericht, vanaf dag 1.

Lees meer

Geen onnodige diagnose

Wij gaan uit van de onmisbare kennis van de mensen die er ook het beste van op de hoogte zijn.

Daarom luisteren wij naar ouders/verzorgers en ieder ander die het meeste weten over het kind.

Diagnostiek kan behulpzaam zijn, maar is niet nodig om aan de slag te gaan met Psychomotorische Kindertherapie.

Lees verder: Wat vinden wij van diagnostiek?

Onze unieke therapie

Psychomotorische Kindertherapie is een vorm van therapie die vaak ook wordt aangeboden in GGZ-instellingen.

PMKT voor mijn kind heeft zich gespecialiseerd in deze vorm van jeugdhulp en levert daardoor een unieke vorm van therapie.

Lees meer

Onze therapeuten

Onze therapeuten zijn door hun specialisatie vooral gericht op alles wat PMKT te bieden heeft.

Ze doen er alles aan om door en met elkaar te blijven werken aan hun vakkennis. Het is voor ons een uitdaging om te werken aan dat wat er speelt bij het kind.

Maak kennis met het team

Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen.

~ Albert Einstein ~

Wij zijn er van overtuigd dat, hoe groot gedragsmatige problemen ook zijn, ieder kind kwaliteiten in bezit heeft.  Het is aan ons om deze kwaliteiten zichtbaar te maken.

Wat we doen

PMKT voor mijn kind staat klaar om met alle middelen die we hebben het kind zichzelf te laten zijn. PMKT voor mijn kind staat ervoor om niet door middel van verbaal corrigeren verandering teweeg te brengen, we doen dat door ruimte te bieden aan eigenheid, temperament en karakter van het kind. Zodra we elkaar kennen, kunnen we dan aan de slag met wat voor het kind een zinvolle richting is.


Lees meer

Vertrouwen

In de therapie staat vertrouwen voorop. We doen er alles aan om een omgeving te creëren waarin veiligheid en vertrouwen bestaat, dit is de basis voor de mogelijkheid om samen te kunnen werken.

Lees meer: Onze bouwsteen pijlers