Info voor verwijzersVerwijzen:
Je kunt naar ons via de medische verwijsroute (door)verwijzen als Gecertificeerde Instelling/Huisarts/Jeugdarts/Etc.. Met een verwijzing van een (jeugd)arts en/of Gecertificeerde Instelling is de jeugdhulp direct toegankelijk. Bent u geen officiële verwijzer? Neem dan contact met ons op om de opties voor behandeling te bespreken. Let op dat het kind is ingeschreven bij de gemeente waarmee wij zijn gecontracteerd. < Klik op de tekst om de gecontracteerde gemeentes te zien
Neem in de verwijzing “Jeugdhulp Ambulant; Vaktherapie” op en wij zullen dan indien mogelijk zorgen voor een verzoek om toewijzing bij de gemeente waar het kind staat ingeschreven door middel van een JW315 aanvraag. Mocht er door omstandigheden geen mogelijkheid zijn om via de gecontracteerde zorg een toewijzing te krijgen, dan is in veel gevallen ook een PGB een optie. Hiervoor dienen ouders wel zelf de zorg over deze aanvraag op zich te nemen en daarin terzake deskundig te zijn. Ook kunnen wij als onderaannemer de therapie uitvoeren, dit is vaak een optie wanneer u als zorgaanbieder zelf al een ambulant jeugdzorg traject aan het uitvoeren bent en de zorg mogelijk niet te stapelen is volgens de gemeentelijke richtlijnen. Wij hanteren hierbij als uitgangspunt de tarieven die te vinden zijn op https://pmktvoormijnkind.nl/uitleg-vergoedingen/
Wij hebben inmiddels met verschillende instellingen en scholen een samenwerkingsverband. Zo zijn wij bekend in samenwerking met bijvoorbeeld JeugdhulpXtra/Reinier van Arkel-Herlaarhof/Kindcentrum Dierdonk/Stichting de Eenbes Basisonderwijs/ Stichting Nutsscholen Geldrop/

Wachttijden

Na aanmelding (AANMELDINGEN@PMKTVOORMIJNKIND.NL) komt u op onze terugbellijst. Wanneer u wordt terug gebeld hoort u van de persoon die uw aanmelding aanneemt hoe lang het ongeveer duurt voor u wordt ingepland voor een opstart. U bent op dat moment nog niet bij ons ingeschreven voor zorg en bent vrij om een andere zorgaanbieder te kiezen.
Wij kunnen u telefonisch aangeven hoe lang het ongeveer duurt voor u wordt teruggebeld om in te worden geschreven, neem daarvoor dus altijd telefonisch contact met ons op.

Wilt u weten hoe lang de wachttijd is om te worden ingepland voor een eerste behandelcontact? Neem dan altijd telefonisch contact op. Deze wachttijd is wisselend en varieert tussen 4 weken en 6 maanden.

PMKT voor mijn kind levert ambulante jeugdzorg in de vorm van vaktherapie en dan meer specifiek: PsychoMotorische KinderTherapie.
Op de pagina lees meer over onze bouwsteenpijlers leggen wij uit wat de basis van onze trajecten is.
Wij werken met gespecialiseerde therapeuten die ofwel als PMKT (PsychoMotorischKinderTherapeut) ofwel PMT(PsychoMotorischTherapeut) geschoold zijn. Omdat wij ons in deze behandelvorm gespecialiseerd hebben, kunnen wij een therapievorm aanbieden die onderscheidend is.
Onze therapeuten hebben veel ervaring met ernstige gedrags- en emotiegerelateerde problemen bij kinderen.
Ons team bestaat uit therapeuten die ook met elkaar aan de slag zijn en leren van elkaars expertise. De meeste therapeuten bij ons in dienst waren eerder werkzaam in andere kindgerelateerde branches, zoals het onderwijs of jeugdzorg en hebben later gekozen voor een therapie gerichte opleiding. Dit zorgt voor een behandeling die wordt gegeven door bevlogen mensen die hun carrière hebben uitgebreid, met vaak een extra opleiding van 3 jaar HBO+ of meer.

Contra-indicaties:
Wij werken met therapievormen die een beroep doen op een zekere mate van leerbaarheid.
Onze specifieke PMKT sessies zijn erop gericht om door middel van het verhogen van de eigen inzichten van het kind, reflecties en vergroting van het reflectief vermogen verandering van gedrag teweeg te brengen.
Indien een kind (veel) moeite heeft met deze cognities dan is de therapie zoals wij hem bieden mogelijk niet geschikt. Als u een vermoeden heeft dat het aan te melden kind mogelijk hierbij problemen zal ondervinden, neem dan eerst even contact met ons op om de casus door te spreken.
Ernstig NAH of evenwel aangeboren, zal bijvoorbeeld wel altijd contra-indicatief zijn. Omdat de mate waarin de cognitieve leerbaarheid niet makkelijk te kaderen is, is een overleg bij twijfel altijd mogelijk .
Ook ernstige lichamelijke beperkingen zullen mogelijk contra-indicatief zijn, omdat wij juist de beweging gebruiken om tot verandering te komen. PMKT is geen therapie die de motoriek verbetert of verandert.
Wij gebruiken cognitie en beweging om tot verandering te komen, zich veelal uitend in het waarneembare gedrag.
Naarmate problemen talrijker en/of uitgebreider worden, kan een multidisciplinaire aanpak geïndiceerd worden. Het kan echter ook voorkomen dat er meerdere problemen zijn, maar dat juist een specifieke behandeling op een van de gebieden gewenst is. Onze specialisatie is individuele kindertherapie, met mogelijkheden tot het betrekken van ouders/verzorgers zolang dit op onze praktijk kan worden uitgevoerd. Mocht er (intensieve) thuisbegeleiding zijn aanbevolen, dan is overleg over de opties en mogelijkheden met het team aanmeldingen noodzakelijk. Neem daarvoor contact met ons op via e-mail of telefoon.