Klachtenprocedure/ Klachtenreglement

Het komt soms voor dat in de samenwerking iets niet gaat zoals gewenst. Wij willen er zoveel als mogelijk aan doen om een prettige relatie te behouden. Als dat niet lukt, dan vinden wij dat altijd jammer. We hopen in zo’n geval dat er altijd ruimte blijft voor een overleg, maar mogelijk leidt het geschil tot een klacht.
Bij een klacht of geschil:
– Meld het eerst bij de zorgverlener, als dat niet kan of je wil dat niet:
– Meld het bij de directie, als dat niet kan of je wil dat niet;
– Neem contact op met Jeugdstem, zij bemiddelen neutraal en kostenloos. Zie voor informatie over vertrouwenspersonen ook de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
– Neem (eventueel in overleg met de vertrouwenspersoon) contact op met de Geschillencommissie van NIBIG en start hier de procedure.

Bovenstaand schema wordt hieronder nog wat uitgebreider uitgelegd:
In het geval dat je een klacht hebt, dan willen wij daar graag samen uit proberen te komen. De directie en het management is het eerste aanspreekpunt als je er met de therapeut niet (meer) uitkomt.

Wanneer een overleg met de directie/management eveneens niet tot een gewenste oplossing leidt dan kun je de klacht en/of het geschil daarna bespreken met een externe klachtenfunctionaris/geschillencommissie.
Voor het in werking stellen van de klachtenprocedure kun je ook voorafgaand contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je kunt daarmee in contact komen via: Jeugdstem zij kunnen je verder begeleiden naar de klachtenprocedure via NIBIG.
PMKT voor mijn kind is ten behoeve van de klachtenprocedure aangesloten bij NIBIG. Op de NIBIG webpagina is hierover meer informatie te lezen: https://nibig-geschillencommissie.nl/
Het toepasselijke klachtenreglement is via deze link in te zien.

De bij het NIBIG aangesloten zorgverleners vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz. Die wet versterkt de positie van de cliĆ«nt en brengt het werk van de zorgverleners in de complementaire zorg onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. (IG&J)