Klachtenprocedure/ Klachtenreglement

Het komt soms voor dat in de samenwerking iets niet gaat zoals gewenst. Wij willen er zoveel als mogelijk aan doen om een prettige relatie te behouden. Als dat niet lukt, dan vinden wij dat altijd jammer. We hopen in zo’n geval dat er altijd ruimte blijft voor een overleg, maar mogelijk leidt het geschil tot een klacht.
Bij een klacht of geschil:
– Een onafhankelijke klachtenfunctionaris is beschikbaar via het klachtenloket zorg deze kan je helpen bij de eerste stappen in het proces; Wij zijn ingeschreven vanuit de hoofdvestiging onder naam van “Centrum voor Kind en Gezin Geldrop”
– Meld het eerst bij de zorgverlener, als dat niet kan of je wil dat niet:
– Meld het bij de directie, als dat niet kan of je wil dat niet;
– Neem (eventueel in overleg met een klachtenfunctionaris vanuit het klachtenloket) contact op met de Geschillencommissie Zorg

Met het lidmaatschap bij de geschillencommissie zorg zijn alle therapeuten volgens de wkkgz geregistreerd.