Klachtenprocedure

Het komt soms voor dat in de samenwerking iets niet gaat zoals gewenst. Wij willen er zoveel als mogelijk aan doen om een prettige relatie te behouden. Als dat niet lukt, dan vinden wij dat altijd jammer. We hopen in zo’n geval dat er altijd ruimte blijft voor een overleg, maar mogelijk leidt het geschil tot een klacht.
In het geval dat je een klacht hebt, dan willen wij daar graag samen uit proberen te komen. De directie en het management is het eerste aanspreekpunt als je er met de therapeut niet (meer) uitkomt.

Wanneer een overleg met de directie/management eveneens niet tot een gewenste oplossing leidt dan kun je de klacht en/of het geschil daarna bespreken met een externe klachtenfunctionaris/geschillencommissie.
PMKT voor mijn kind is ten behoeve van de klachtenprocedure aangesloten bij NIBIG. Op de NIBIG webpagina is hierover meer informatie te lezen: https://nibig-geschillencommissie.nl/

De bij het NIBIG aangesloten zorgverleners vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz. Die wet versterkt de positie van de cliënt en brengt het werk van de zorgverleners in de complementaire zorg onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. (IG&J)

Het NIBIG heeft vanaf 1 januari 2020 een Geschilleninstantie, die zoals de Wkkgz voorschrijft, is erkend door het Ministerie van VWS. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet haar werk in volledige onafhankelijkheid van het NIBIG en behandelt en beoordeelt een klacht van de cliënt tegen de zorgverlener, als die klacht niet in een gesprek of met behulp van een zogenaamde klachtenfunctionaris is opgelost.