PMKT Bouwsteen Pijlers

PMKT voor mijn Kind biedt een therapeutische behandeling aan (geen training) die is gebaseerd op de overtuiging dat ieder mens de behoefte heeft om een leven te leiden waarin ruimte is voor eigenheid, groei en ontwikkeling. Hierbij is acceptatie van het getoonde gedrag door de therapeut essentieel.

Het is niet voor ieder mens vanzelfsprekend om het leven zodanig in te richten dat deze behoeftes worden vervuld.
PMKT voor mijn Kind gebruikt analyses en werkmodellen die ondersteunend zijn bij deze visie.
In de behoeftepiramide van Maslow bijvoorbeeld, is duidelijk sprake van een sterke basis waarop alles rust, met naar boven toe opgebouwde structuren die alleen kunnen bestaan bovenop deze basis.

Behoeftepiramide van Maslow

Binnen ons therapeutisch traject gebruiken wij onder andere de hechtingsbouwstenen van Truus Bakker (gespecialiseerd orthopedagoog/psychotherapeut) (https://www.vkjp.nl/auteurs/truus-bakker)
De hechtingsbouwstenen vormen voor ons een onlosmakelijk deel van de psychomotorische kindertherapie. Deze bouwstenen vindt u terug in onze analyses, behandelplannen en evaluaties tijdens de behandeling. Ook deze hechtingsbouwstenen hebben een patroon, waarin een noodzakelijke basis bestaat die van onder naar boven steeds uitgebreider wordt. De volgende bouwsteen kan in haar ontwikkeling niet zonder de onderliggende basis.
Zodra een kind bij ons met de therapie start gaan wij actief op zoek naar het antwoord op de vraag waar het kind in zijn ontwikkeling is vastgelopen. Dit kan alleen plaatsvinden door te starten vanuit de onderste bouwsteen “basisveiligheid”. Een kind dat uit een zeer ontwricht gezin komt met bijvoorbeeld ook huiselijk geweld zal de bouwsteen “Basisveiligheid” minder snel afgerond hebben, dan een kind dat bij ons in therapie komt met problemen in de bouwsteen “Zelfvertrouwen”.
Hoeveel zorg heeft een kind nodig?
Er is een logisch verband tussen wat we kunnen bereiken en waar een kind in zijn ontwikkeling vandaan komt. Als het doel is om de hoogste bouwsteen te bereiken, dan is er mogelijk ook meer werk te verrichten en dat kost meer tijd. Volgen van het kind is altijd het uitgangspunt, dat is niet voor iedereen even goed te begrijpen, omdat het tijd kost. Wij zijn er echter van overtuigd en kunnen dat ook aantonen, dat het volgen van het kind op de lange termijn veel meer teweeg brengt en de ontwikkelingsgroei beter wordt geïnternaliseerd dan wanneer wij zelf de behandeling inhoudelijk vormgeven. Vaak ervaren kinderen bij ons voor het eerst in hun leven, dat zij echt zelfsturend mogen zijn. Dat levert met regelmaat hele interessante ontwikkelingen op.


Bij het aanpakken van problemen en/of problematisch gedrag, is juist het aanspreken en opzoeken van de eigen mogelijkheden van een kind het gewenste startpunt in onze therapie. Wij trainen niet, wij bieden therapie en dat zijn twee wezenlijk verschillende werkvormen.
Op deze manier is de therapie altijd individueel en maatwerk en is het ook niet mogelijk om met vastomlijnde doelen en kaders te werken. Wij geloven er niet in dat een sessie moet starten met wat de therapeut wil, of wat de professionals of ouders willen. Durf de kinderen eens aan het woord (lees: beweging) te laten, het zal je verrassen wat ze kunnen bereiken.

Truus Bakker


Wij maken gebruik van de (ontwikkelings)fase naast de kalenderleeftijd van een kind. Dat betekent dat wij actief op zoek gaan naar groei, vanuit de bouwsteen waarin uw kind zich bevindt. Dat vergt een korte onderzoeksperiode. Zo zien wij vaak al snel dat veel van de problemen het gevolg lijken te zijn van een deels onvoldoende afgewerkte bouwsteen, terwijl de werkelijke kalenderleeftijd al andere eisen stelt aan het gedrag.
Het aansluiten bij “de bouwsteenleeftijd” en daarin ruimte tot ontwikkeling bieden aan het kind is bij PMKT voor mijn Kind cruciaal bij het slagen van de therapie. Zo zien wij hier in de therapie regelmatig kinderen van bijvoorbeeld 15 jaar oud, die gedrag gaan vertonen wat beter past bij een kind van 5. Dat is voor ons het teken dat de therapie aanslaat, omdat het getoonde gedrag recht doet aan de behoeftes van het kind. Dat iemand er als 15 uitziet en dat ook werkelijk lijfelijk is, zegt niets over eventuele onvervulde behoeftes op jongere leeftijd.
Dat de wereld waarin we leven vervolgens vaak geen oog meer heeft voor het kind in ons, willen wij niet op onze kinderen afschuiven.

PMKT is daarmee een therapie die vooral door middel van beweging aan de slag gaat met de ontwikkeling. Bijvoorbeeld:
Speel als therapeut maar eens vals bij een kind met problematische driftbuien. Als de basisveiligheid tussen therapeut en kind goed is opgebouwd, heb je als therapeut een goed uitgangspunt om het over deze driftbuien te gaan hebben en samen met het kind nieuw gedrag uit te proberen.
Speel als therapeut maar eens heel sturend in de spelletjes die worden gedaan, bij een kind wat beter voor zichzelf moet leren opkomen. Ook hier geldt: als de basisveiligheid tussen therapeut en kind goed is opgebouwd, heb je ook hier mogelijkheden om gedrag bespreekbaar te maken en nieuw gedrag samen met het kind uit te te proberen in een veilige en begripvolle omgeving.
Wij keuren geen enkel gedrag af, wij laten de kinderen vooral ervaren hoe het is om te ontwikkelen en te groeien.