Onze Missie en Visie

Missie:

Een maatschappij waarin je prettig kunt samenleven, in harmonie met elkaar en waar ruimte is voor ieders kwaliteiten. PMKT werkt aan de basis waar onze maatschappelijke deelname begint: de jeugd heeft de toekomst. Ondersteunen en kansen creëren op een zinvol bestaan, voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Visie:

Een wereld waarin iedereen wordt geaccepteerd en gezien in zijn individuele mogelijkheden, een wereld waarin je niet wordt beoordeeld en vergeleken met de prestaties van een ander, maar een wereld waarin je echt jezelf mag en kan zijn, is ons allerhoogste doel.