Vakverenigingen

Wanneer uw zorgverzekeraar of een andere belanghebbende vragen heeft over onze registraties, dan vindt u hier de benodigde informatie

Onze therapeuten zijn aangesloten bij de FVB en geregistreerd in het Register Vaktherapie. U kunt uw therapeut opzoeken via: https://www.pe-online.org/register/?pid=608 (Zoek op naam en laat de discipline leeg).

Via de zorgwijzer VGZ kunt u zien welke van onze therapeuten zijn aangesloten voor vergoeding via deze zorgwijzer.
Komt uw kind bij een van onze andere therapeuten in behandeling die hier niet staan vermeld, neem daarvoor dan weer opnieuw contact op met uw zorgverzekeraar en vraag wat zij nodig hebben. Verwijs eventueel door naar deze pagina. Mocht uw gemeente aangeven dat er een gedeelte van de zorg vergoed wordt via uw aanvullende verzekering, dan is dat mogelijk alleen het geval bij de genoemde therapeuten die u hier kunt vinden:
Onze VGZ gecontracteerde therapeuten

Disclaimer: PMKT voor mijn kind blijft buiten eventuele afspraken die er met u worden gemaakt en rekent altijd de tarieven zoals beschreven op https://pmktvoormijnkind.nl/uitleg-vergoedingen/ aan u door. (Zie ook: Onze Algemene voorwaarden)

Zorg er daarom voor dat u altijd duidelijk krijgt of en hoe u de zorg vergoed krijgt, om achteraf verwarring te voorkomen.

Gedeeltelijke aanmelding:

De Nederlandse vereniging voor Psychomotorische Kinder Therapie (NVPMKT)

Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Alle therapeuten:

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG)

PMKT voor mijn kind en aangesloten vakverenigingen 1000x481