Uitleg vergoedingen

Op deze pagina vind je:
Hoe de vergoedingen zijn opgebouwd
Wat nodig is voor een verwijzing
Welke gemeentes de zorg vergoeden
Wat je kunt doen als je zelf de zorg wil betalen, zonder tussenkomst van gemeente of (huis)arts


Je kunt door middel van een verwijzing via huisarts, gemeente of zorgverzekeraar onze zorg vergoed krijgen. Wij zijn een erkende instelling voor het leveren van zorg op basis van de (GGZ-)Jeugdwet, WLZ en WMO. Ook hebben we contracten met gemeentes (zie verderop welke dat zijn) waardoor de zorg je in de meeste gevallen niets kost, het wordt vergoed volgens de richtlijnen van de jeugdwet.
Het is echter ook zo, dat de gemeentes waarvoor wij werken steeds vaker op onze behandelstoel gaan zitten, wanneer het gaat over de hoeveelheid behandeling die noodzakelijk is.

Dat betekent in het kort:
Iedere gemeente waarvoor wij gecontracteerd zijn en die jeugdzorg bekostigt, geeft maximaal 30 sessies vergoeding
Soms is de hulpvraag dusdanig complex, of blijken er meerdere problemen tevoorschijn te komen tijdens de behandeling, dat de behandeling in die 30 sessies niet volledig kan worden afgerond
– Gemeentes werken moeizaam mee met het afgeven van meer zorg, wanneer wij dat op basis van onze vakkennis nodig achten; er wordt daarbij vaker gekeken naar het geldbedrag dan naar de noodzakelijk zorg 

Onze therapie is gebaseerd op een aantal goed doordachte basisprincipes (zie onze bouwsteenpijlers). Hoezeer wij ook proberen om zo snel mogelijk de zorg uit te voeren en te voorkomen dat we zorg bieden die niet noodzakelijk is, komt het soms voor dat er meer nodig is dan 30 sessies. 

Wij vergelijken dit met bijvoorbeeld een beenbreuk: Daarvoor staat 6 weken gips. Als er na de breuk of tijdens het helingsproces blijkt dat er ook een extra operatie nodig is of langer dragen van gips (je kunt dat niet altijd van tevoren inschatten) dan is er meer zorg nodig. Het regelen van deze extra zorg is vaak een groot probleem voor de gemeente, want er staat nu eenmaal een vaste en maximale hoeveelheid aan zorg vastgelegd. Dit is bij complexe psychische zorg en problematiek een onrechtmatige handelswijze vinden wij. De zorgaanbieder moet het dan maar in de beschikbare tijd doen en krijgt niets daarbuiten vergoed. Heel soms lukt het wel om extra zorg vergoed te krijgen, maar de moeite en tijd die dat kost, staat niet in verhouding voor de geboden vergoeding. Het regelen van de extra vergoeding kost aan tijd namelijk soms al een half zorgtraject aan tijd.
Om te voorkomen dat wij onze zorgkwaliteit moeten verminderen, vragen wij daarom mogelijk om een bekostiging van het zorgtraject door de ouders zelf, wanneer deze buiten de 30 sessies komen. Er kan dan ook worden gekozen om de behandeling stop te zetten. Doorgaan is in elk geval niet verplicht, we gaan er altijd eerst over in gesprek zodat er geen verrassingen zijn. 

Het tarief voor een particulier traject ligt daarbij ongeveer 10% hoger dan de vergoedingen van de gemeentes. Want zij vergoeden niet alleen te weinig zorg, maar doen dat ook voor een te laag tarief; de kosten voor de zorg zijn de laatste jaren alleen maar opgelopen en de vergoedingen van de gemeentes zijn in de laatste 2 jaar met ongeveer 20% gedaald. Er worden daarbij rekenmethodes gehanteerd door de gemeentes die niet de volledige lading dekken. Helaas is het nog steeds onmogelijk gebleken om hier voldoende inspraak in te krijgen door vaktherapeuten die werken in complexe gezinssituaties, zoals wij dat doen. In het reguliere traject van 30 sessies komen wij daardoor minstens 10% te laag uit in de vergoedingen die wij van de gemeente krijgen. Deze berekenen wij in het eerste deel van de behandeling (30 sessies) niet door aan ouders/verzorgers. Niet iedereen is namelijk vermogend genoeg om een volledig traject mee te financieren. Wij vinden daarom dat wij dit probleem van de gemeente niet bij de ouders/verzorgers kunnen neerleggen in het eerste deel van het zorgtraject. Na de 30 sessies rekenen we wel het hogere tarief, zodra de gemeente is gestopt met vergoeden van de zorg. Het tarief vind je verderop op deze pagina en wordt ook vooraf uitgelegd door de therapeut wanneer het eventueel zo ver komt.

Wat is nodig voor een verwijzing?
Je bent in alle gevallen het snelst als je de zorgaanvraag via je huisarts/jeugdarts doet. Je hebt dan de minste wachttijd. Neem gerust contact op als je hier vragen over hebt met onze administratie.

Informatie:

Wij hebben een uitgebreid samenwerkingscontract en jij hebt daarmee een praktijk die voldoet aan de door de gemeenten en zorgverzekeraars gestelde normen voor kindertherapie. Wij voldoen hiermee aan alle gestelde richtlijnen voor jeugdhulp, jeugd-GGZ en wij scholen meerdere malen per jaar bij om bij te blijven in de ontwikkelingen in onze vorm van jeugdhulp. PMKT voor mijn Kind is daarnaast VGZ erkend zorgaanbieder.
Je kunt onze registratie vinden via deze link en zoek op “pmkt voor mijn kind”

Vergoedingen/Beschikkingen/Verwijzingen:

PMKT voor mijn kind is actief met behulp van samenwerkingscontracten onder andere in de volgende gemeentes:
–  Geldrop-Mierlo
–  Valkenswaard
–  Aalst-Waalre
–  Veldhoven
–  Son en Breugel
–  Nuenen-Gerwen-Nederwetten
–  Helmond, Peelgemeenten en Laarbeek
–  Deurne-Asten-Someren-Lierop
–  Heeze-Leende
–  Eindhoven

De eerste stap is het in bezit krijgen van een verwijzing waarop staat vermeld dat er een indicatie is voor kindertherapie (geen begeleiding).
De verwijzing kan aan jou afgegeven worden door verschillende personen, meestal is dat:
– De huisarts/ praktijkondersteuner
– De specialist (kinderarts/psychiater)
– De generalist van de gemeente
Met de verwijzing in de hand gaan wij een aanvraag voor zorgtoewijzing doen.

Particuliere trajecten:
Je kunt natuurlijk ook zonder verwijzing de zorg zelf bekostigen. Onze sessietarieven zijn gebaseerd op de handreiking van onze vakvereniging FVB. Zie voor meer info ook: FVB Artikel handreiking Vaktherapie De tarieven worden ieder jaar in januari door ons geïndexeerd.
Indexering per 1 januari 2021 is voltooid, het bijbehorende tarief bedraagt: €81,97 per sessie met ingang van 1-1-2021

Je kunt contact opnemen met vragen via email: administratie@pmktvoormijnkind.nl en voor eventuele aanmeldingen een bericht sturen naar aanmeldingen@pmktvoormijnkind.nl

Via de website van zorgwijzer kun je nog wat meer informatie vinden. Zie daarvoor de volgende link: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychomotorische-kindertherapie