Uitleg vergoedingen

Op deze pagina vind je:
Hoe de vergoedingen zijn opgebouwd
Wat nodig is voor een verwijzing
Welke gemeentes de zorg vergoeden
Wat je kunt doen als je zelf de zorg wil betalen, zonder tussenkomst van gemeente of (huis)arts


Je kunt door middel van een verwijzing via (huis/jeugd)arts, gecertificeerde instelling (Jeugdbescherming) of gemeente onze zorg vergoed krijgen. Wij zijn een erkende instelling voor het leveren van zorg op basis van de (GGZ-)Jeugdwet, WLZ en WMO. We hebben contracten met gemeentes waardoor de zorg je in de meeste gevallen niets kost, het wordt vergoed volgens de richtlijnen van de jeugdwet.
We behandelen zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

Iedere gemeente waarvoor wij gecontracteerd zijn en die jeugdzorg bekostigt, geeft maximaal 30 sessies vergoeding
Soms is de hulpvraag dusdanig complex, of blijken er meerdere problemen tevoorschijn te komen tijdens de behandeling, dat de behandeling in die 30 sessies niet volledig kan worden afgerond

Onze therapie is gebaseerd op een aantal goed doordachte basisprincipes (zie onze bouwsteenpijlers). Wanneer wij hiervoor onvoldoende vergoeding krijgen van de gemeente dan kunt u er voor kiezen om de zorg zelf verder te bekostigen, zie hiervoor onze particuliere tarieven verderop op deze pagina.

Het tarief voor een particulier traject ligt ongeveer 10% hoger dan de vergoedingen van de gemeentes, dit is het gevolg van een hogere administratieve last en van het feit dat gemeentes structureel een te laag tarief vergoeden op basis van de berekeningen beroepsgroep vaktherapie (FVB).
Deze kosten rekenen wij echter in het eerste deel van de behandeling (30 sessies) niet door aan ouders/verzorgers. Het tarief vind je verderop op deze pagina.

Wat is nodig voor een verwijzing?
Je bent in alle gevallen het snelst als je de zorgaanvraag via je huisarts/jeugdarts doet. Je hebt dan de minste wachttijd. Neem gerust contact op als je hier vragen over hebt met onze administratie.

Vergoedingen/Beschikkingen/Verwijzingen:

PMKT voor mijn kind is actief met behulp van samenwerkingscontracten onder andere in de volgende gemeentes:
–  Geldrop-Mierlo
–  Valkenswaard
–  Aalst-Waalre
–  Veldhoven
–  Son en Breugel
–  Nuenen-Gerwen-Nederwetten
–  Helmond, Peelgemeenten en Laarbeek
–  Deurne-Asten-Someren-Lierop
–  Heeze-Leende
–  Eindhoven
– Best
– Cranendonck
De eerste stap is het in bezit krijgen van een verwijzing waarop staat vermeld dat er een indicatie is voor kindertherapie (geen begeleiding).
De verwijzing kan aan jou afgegeven worden door verschillende personen, meestal is dat:
– De huisarts/ praktijkondersteuner
– De specialist (kinderarts/psychiater)
– De generalist van de gemeente
Met de verwijzing in de hand gaan wij een aanvraag voor zorgtoewijzing doen.

Particuliere trajecten:
Je kunt zonder verwijzing de zorg zelf bekostigen. Onze sessietarieven zijn gebaseerd op de handreiking van onze vakvereniging FVB. Zie voor meer info ook: FVB Artikel handreiking Vaktherapie De tarieven worden ieder jaar in januari door ons geïndexeerd.
Het tarief bedraagt: €96,67 per sessie met ingang van 1-1-2024

Je kunt contact opnemen met vragen via email: administratie@pmktvoormijnkind.nl en voor eventuele aanmeldingen een bericht sturen naar aanmeldingen@pmktvoormijnkind.nl