Onze unieke therapie

PMKT voor mijn kind

Binnen de jeugdzorg zijn er vele vormen van behandeling mogelijk. Psychologische hulp, motorische hulp, trainingen, coachingstrajecten en ook vaktherapeutische behandeling.
PMKT is een vorm van vaktherapie en PMKT voor mijn Kind heeft een behandelvorm ontwikkeld die binnen relatief korte tijd (20 tot 40 weken) blijvende verandering teweeg brengt.
Ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn (geweest) geven aan dat er zichtbaar verandering plaatsvindt. Kinderen gaan bijvoorbeeld in de loop van de therapie dingen doen, die ze eerder niet deden. Of dingen laten, die ze eerder wel deden.

Ontwikkeling van gedrag door middel van werkvormen waarbij het kind echt de regie heeft en behoudt, maakt onze therapie uniek. Zo leert het kind hier niet naar de volwassene te luisteren, maar naar zichzelf.
Door deze werkwijze ontstaat blijvende gedragsverandering.

PMKT voor mijn kind biedt hiermee een behandeling die ingrijpt op de mentale/cognitieve ontwikkeling, zodat er beweging komt in de algemene ontwikkeling van een kind. Dat doen wij door een combinatie van beweging en psychische uitdagingen, het is een techniek waar zowel het kind als de therapeut vaak op een natuurlijke en creatieve manier mee aan de slag is.

Omdat wij werken met als doel een ontwikkeling (van gedrag en denkpatronen) op gang te brengen, dient het kind hierin wel leerbaar te zijn. De vraag of een kind leerbaar hierin is kan soms niet vooraf beantwoord worden, omdat dit van veel factoren afhankelijk is. Mochten hierover vragen zijn, dan gaan we daar graag over in gesprek, neem dus gerust contact op als u twijfelt of de therapie passend is.

PMKT voor mijn kind- 2017